LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến! Sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Chúa Giêsu đã về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Trong niềm hân hoan mừng Chúa lên trời, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng là các vị chủ chăn trong Hội Thánh / biết thi hành chức năng ngôn sứ của mình, để làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.
  2. “Sự kiện Chúa lên trời củng cố niềm tin và hy vọng cho chúng ta về đời sống vĩnh cửu mai sau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức về sự mau qua của cuộc đời này, biết sử dụng những ơn lành Chúa ban cũng như  những thử thách, thiệt thòi, đau khổ xảy đến trong cuộc sống để làm sáng danh Chúa ở trần gian, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
  3. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng, các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người.
  4. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện và nâng đỡ của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, để hết lòng yêu mến, gắn bó với Chúa, và trở nên dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hân hoan mừng Chúa về trời. Chúa về trời nhưng vẫn không bỏ chúng con mồ côi. Xin Chúa cho chúng con vững lòng tin tưởng vào Chúa, để sau khi trải qua cuộc đời chóng qua này chúng con sẽ được về chung hưởng vinh quang với Chúa trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến. Đức Giêsu – Kitô đã phải trải qua con đường thập giá rồi mới bước vào vinh quang phục sinh, để mở đường cho chúng ta bước vào thiên quốc, chúng ta hãy hoan hỷ tung hô Người và dâng lời nguyện xin:

  1. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cách riêng là các vị lãnh đạo Giáo Hội biết thi hành chức năng ngôn sứ của mình, để làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.
  2. “Sự kiện Chúa lên trời củng cố niềm tin và hy vọng cho chúng ta về đời sống vĩnh cửu mai sau”. chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu ý thức về sự mau qua của cuộc đời này, biết sử dụng những ơn lành Chúa ban cũng như những thử thách, thiệt thòi, đau khổ xảy đến trong cuộc sống để làm sáng danh Chúa ở trần gian, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
  3. Hôm nay là ngày “Thế giới Truyền thông “. chúng ta cùng cầu xin chúa cho các nhân viên truyền thông và những người đang sử dụng mạng lưới thông tin, cách riêng là các Kitô hữu/ biết sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại với lương tâm ngay chính, phục vụ thiện ích xã hội, và nhất là để truyền thông cho thế giới về Tin Mừng Phục Sinh, thông truyền Hy vọng và tín thác trong thời đại ngày nay.
  4. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện và nâng đỡ của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, để hết lòng yêu mến, gắn bó với Chúa, và trở nên dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.

Chủ tếLạy  Chúa Giêsu, trước khi được rước lên trời, Chúa đã dạy chúng con phải rao giảng Tin mừng cho mọi loại thụ tạo. Xin Chúa ban ơn để chúng con  thực hiện lệnh truyền quan trọng này/ với niềm tin tưởng một cách chắc chắn: chúng con  không thi hành  trách nhiệm này một mình, nhưng có Chúa Thánh Thần đồng hành, phù trợ và hướng dẫn, để chúng con  chu toàn sứ mệnh và thánh ý của Chúa một cách tốt đẹp. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen