LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế :  Anh chị em thân mến, trong suốt bốn mươi ngày Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu cám dỗ. Chúng ta hãy học biết nơi Đức Kitô, và dõi theo gương sáng của Người mà bước vào bốn mươi ngày chay tịnh, để tôi luyện hồn xác, hằng biết sống khắc khổ, ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần, hầu xứng đáng hưởng ơn cứu độ Người ban. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Thiên Chúa ban cho chúng ta Mùa Chay thánh này, để dâng lên Người hiến lễ tạ ơn. Chúng ta cùng cầu xin chúa cho mọi phần tử trong Hội Thánh luôn biết tạ ơn Chúa, qua việc hết lòng cộng tác với Chúa mà quy tụ mọi loài về cùng với Đức Kitô.
  2. Thánh Thần dẫn đưa Đức Giêsu trong suốt bốn mươi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống thanh luyện những tâm hồn ngỗ nghịch với Chúa, hầu giúp họ sửa đổi cuộc đời, và nhiệt thành sống theo Lời Chúa.
  3. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang mải mê vì thế sự trần gian như tiền tài, danh vọng, địa vị và quyền lực nhận ra rằng, mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Lời Chúa là tồn tại mãi.
  4. “Có tin thật trong lòng mới được nên công chính.” Chúng ta cùng cầu xin chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn đặt hết niềm tin tưởng phó thác nơi tình thương, quyền năng và sự quan phòng của Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh để chúng con gia công đổi mới đời sống. Xin cho chúng con biết thành tâm sám hối những lỗi lầm chúng con trót phạm, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa thứ tha và phúc lành Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.