LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế : Anh Chị em thân mến!  Khởi đầu mùa vọng cũng là lúc Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta tỉnh thức trong cầu nguyện để đón nhận ơn cứu độ. Trong niềm khát mong đợi chờ Vị Cứu tinh đến với nhân loại. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

  1. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đứng vững trước mặt Thiên Chúa và con người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục, luôn kiên vững trong đức tin, và ý thức được nhiệm vụ cao cả Chúa ủy thác/ để các Ngài lèo lái con thuyền Giáo Hội đứng vững trước những thách đố của thời đại hôm nay.
  2. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu biết san bằng những bất đồng chia rẽ, những ganh tương đố kỵ, và lấp đầy những hố sâu ngăn cách tình huynh đệ/ để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến.
  3. Thế giới hôm nay có nhiều thứ gây mê ngủ, dễ làm cho chúng ta đánh mất thái độ tỉnh thức chờ đợi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đang lầm đường lạc lối biết quay về với Thiên Chúa là Đấng xót thương, và mau mắn đổi mới đời sống.
  4. Giáo Hội mời gọi chúng ta thức tỉnh và mở rộng cõi lòng chờ mong Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết thức dậy trong những đam mê của mình, biết làm mới lại tình yêu và niềm trông cậy nơi Chúa, để từ đó cũng biết mở lòng đến với tha nhân.

Chủ tếLạy Chúa, trước những thử thách của cuộc sống, chúng con dễ đánh mất niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để chúng con biết tìm gặp Chúa  với  niềm tín thác và cậy trông vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.