LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để gánh tội trần gian. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đầy tràn đức tin và lòng mến, cách đặc biệt luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để lèo lái con thuyền Giáo hội.
  2. Chúa nói: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng thế giới”.  Chúng ta cùng cầu xin cho tu sĩ đang gặp khổ đau về tinh thần hay thể xác / biết tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa, dể khổ đau trở nên lễ dâng cho nhiều người được hưởng hồng ân cứu độ.
  3. “Kitô hữu là những người được hiến thánh trong Đức Kitô”.  Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn hân hoan sống đức tin, và mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người / bằng lời nói chân thật và đời sống mến Chúa yêu người..
  4. “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống đúng ơn gọi và chân tính Dòng Mến Thánh Giá. Để nhờ những hy sinh, khổ chế trong tình yêu mà vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cộng đoàn chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa thương ban cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, nhất là ơn được nhận biết Chúa. Xin thương biến đổi chúng con nên những chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Chúa trong thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng con. Amen.