LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Người luôn hiện diện giữa các môn đệ để ban bình an và củng cố đức tin cho các ông. Đức Kitô Phục Sinh chính là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và hiệp ý nguyện xin:

  1. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và các mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần của Chúa Phục Sinh để các ngài chu toàn sứ mạng dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao phó.
  2. Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh đưa con người đến sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc và quốc gia trên thế giới còn xa lạ với đức tin Công giáo, được nghe loan báo niềm vui Tin Mừng và tin nhận Đức Kitô là sự thật và là sự sống.
  3. Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu cảm nếm sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để vui sống bình an, và có thể trở nên khí cụ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi ngưuời.
  4. Tất cả mọi người tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, biết tôn trọng và lấy lòng thương xót mà cư xử với nhau và với mọi người, để cộng đoàn luôn sống an vui, và làm cho tình thương lan tỏa khắp nơi.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa giàu lòng xót thương và hằng tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, biết hoán cải đời sống mà trở nên sứ giả của lòng Chúa thương xót cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

.

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tếAnh Chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra củng cố niềm tin cho các Tông đồ, để các ngài trở thành những chứng nhân sống động cho toàn thế giới. Trong niềm tin tưởng vào tình thương của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. Trên đường làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh, Hội Thánh gặp biết bao gian nan thử thách. Xin Chúa cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, luôn biết sống tin yêu và hy vọng, để đem tin vui phục sinh đến cho mọi người.
  2. Con người thời nay thường cậy dựa vào của cải hơn là tin Chúa. Xin Chúa cho mọi người biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa dành cho con cái loài người/ và tin rằng chỉ có Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thật của con người mà thôi.
  3. Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu cảm nếm sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để vui sống bình an, và có thể trở nên khí cụ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi ngưuời.
  4. ”Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, và trong cả mọi biến cố của cuộc đời.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống và mừng Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa, xin cho chúng con không chỉ tin trong lòng mà còn biết sống chứng nhân và đi loan báo cho mọi người, để ơn Cứu Độ của Chúa được tuôn tràn trên khắp thế giới. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.