LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa yêu thương và muốn tặng ban cho chúng ta nguồn sống là chính Con Một yêu dấu của Người. Trong tâm tình cảm tạ và với khao khát nên công chính để được sự sống đời đời, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

  1. Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh / luôn nhiệt thành rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, để đưa mọi người đến cùng Chúa Giêsu là chính nguồn nước hằng sống.
  2. Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ là sự sống đời đời cho mọi người khao khát Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc và những ai chưa nhận biết Chúa / luôn khao khát tìm kiếm những điều thiện hảo, tích cực sống ngay lành để được muôn phúc lộc và bình an.
  3. Hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống khô khan, nguội lạnh/ được Chúa tác động qua những khích lệ của gia đình và cộng đoàn, mà trở về với Chúa, hầu được no thỏa niềm vui cứu độ.
  4. “Xin ban cho tôi nước hằng sống, để tôi không còn khát nữa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn khao khát tìm gặp Chúa qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, để được sung mãn ơn sủng mà vui bước tới đỉnh trọn lành.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban Con Chúa là mạch Nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến với Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh, và biết đem niềm vui đức tin đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tếAnh Chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn: đó là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đói rách bần cùng. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Hội thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh, biết đem Chúa là nước hằng sống đến cho mọi người.
  2. Chúa dùng Mùa chay để thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần, để người biến đổi mọi tín hữu nên người mới, biết thờ phượng Chúa đích thực trong tâm hồn.
  3. Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm sẻ áo cho những anh em đói khổ nghèo nàn, là lời mời gọi tha thiết trong Mùa chay thánh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho có nhiều tâm hồn quảng đại/ luôn biết quan tâm, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cho những ai đang cần được giúp đỡ.
  4. Mùa chay là mùa cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết sống tinh thần Mùa chay cách triệt để, hầu tương quan với Chúa và với nhau ngày càng được đổi mới.

Chủ tếLạy Cha, Cha đã thương ban cho chúng con Chúa Giêsu Kitô, để Người dạy chúng con biết thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật. Xin Cha thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho tất cả chúng con biết thờ phượng Cha cho phải đạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.