Chủ tếAnh Chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn: đó là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đói rách bần cùng. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

 

  1. Hội thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh, biết đem Chúa là nước hằng sống đến cho mọi người.
  2. Chúa dùng Mùa chay để thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần, để người biến đổi mọi tín hữu nên người mới, biết thờ phượng Chúa đích thực trong tâm hồn.
  3. Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm sẻ áo cho những anh em đói khổ nghèo nàn, là lời mời gọi tha thiết trong Mùa chay thánh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho có nhiều tâm hồn quảng đại/ luôn biết quan tâm, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cho những ai đang cần được giúp đỡ.
  4. Mùa chay là mùa cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết sống tinh thần Mùa chay cách triệt để, hầu tương quan với Chúa và với nhau ngày càng được đổi mới.

 

Chủ tếLạy Cha, Cha đã thương ban cho chúng con Chúa Giêsu Kitô, để Người dạy chúng con biết thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật. Xin Cha thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho tất cả chúng con biết thờ phượng Cha cho phải đạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.