LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến, Chúa Giê-su Kitô đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Người.Trong niềm hân hoan đón chờ Chúa đến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết:

  1. Hội Thánh luôn khuyên mời con cái sống bác ái và tôn trọng công bình để dọn đường cho Chúa đến. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người biết quan tâm đến lời khuyên tha thiết của Hội Thánh, và cố gắng thực hiện trong đời sông đức tin thường ngày.
  2. “Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn cũng hãy làm như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu biết sống bác ái như Chúa dạy, biết mở rộng cõi lòng để sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia cho những anh chị em nghèo khổ sống xung quanh.
  3. Đừng hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo trong đất nước chúng ta, biết sống vì lợi ích của dân, tận tình lo cho dân nước, để mọi người được sống trong thái bình và thịnh vượng.
  4. “ Đấng quyền thế thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn can đảm tuyên xưng niềm tin và giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn để đón rước Chúa, và biết sẵn sàng chia sẻ  niềm vui Tin Mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Amen.