LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Nhờ bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta được đưa vào trong ánh sáng và trở nên con cái sự sáng. Với tâm tình tạ ơn và quyết tâm sống ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp ý nguyện xin:

  1. “Chính Đức Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian để chiếu soi mọi người ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cùng mọi thành phần trong Hội Thánh/  luôn hân hoan bước đi trong ánh sáng đức tin, và tích cực loan báo Đức Kitô là Ánh Sáng thật  cho thế giới hôm nay.
  2. Anh mù thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài, tôi tin” rồi sấp mình thờ lạy Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới/ biết tôn trọng và yêu mến sự thật, để người dân có cơ hội đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, và tự do sống theo ơn gọi làm môn đệ của Đức Kitô.
  3. Xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang bị che khuất bởi bóng tối của gian dối, bất công và bạo lực/ biết nhận ra tình trạng của mình, luôn tích cực đẩy lui sự dữ bằng cách tránh xa và can đảm lên án những việc làm đen tối.
  4. “Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết sống Phúc-Âm-hóa trong môi trường và hoàn cảnh của mình bằng đời sống tốt lành thánh thiện, để xứng đáng hưởng muôn và phúc lộc Chúa dành cho con cái sự sáng.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương nhận những nguyện ước chân thành của chúng con, và ban Thánh Thần giúp chúng con biết sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa và là ánh sáng ở giữa thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.