LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chịu khổ hình thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Hiệp cùng toàn thể Hội Thánh trong ngày “Khánh nhật truyền giáo” hôm nay, chúng ta cùng tín thác vào tình yêu hải hà của Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội thánh luôn chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ, nhờ đó mọi dân tộc được nhận biết Thiên Chúa chính là nguồn tình yêu đích thực.
  2. “Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội/ luôn ý thức trách nhiệm truyền giáo của mình/để đưa nhiều con chiên lạc về đoàn chiên của Chúa.
  3. “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo đang gặp khó khăn thử thách, biết can đảm đón nhận những đau thương sỉ nhục trong hành trình đem Tin Mừng của Chúa đến cho muôn dân.
  4. “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nữ tu Mến Thánh Giá, đặc biệt là mỗi chị em chúng ta, luôn tâm niệm lời Đấng Sáng Lập mời gọi, chuyên cần cầu nguyện cho lương dân được ơn trở lại, và quảng đại dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng .

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Xin cho chúng con luôn biết noi theo gương phục vụ của Chúa, để làm cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.