LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người như chúng ta. Hôm nay phụng vụ tung hô Ngài khải hoàn tiến vào thành thánh Giêrusalem, đồng thời mời gọi ta bước theo Ngài trên con đường thập giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ của Ngài, chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện:

  1. Hôm nay Hội Thánh bước vào Tuần Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, biết nhận ra vẻ đẹp yêu thương giữa khổ đau, để sám hối tội lỗi và sống bác ái với mọi người.
  2. Hôm nay là ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ vững tin vào Chúa Giêsu giữa một xã hội đầy biến động, và luôn kiên cường sống có ý thức trách nhiệm, để nên nhân chứng của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
  3. Chuá mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chuá, để cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu biết chấp nhận gian lao thử thách vì Chuá, hầu hạt giống Tin mừng được trổ sinh.
  4. “Từ thánh giá đến vinh quang” là khẩu hiệu của Dòng Mến Thánh Giá. Xin Chúa đừng để khẩu hiệu này chỉ phát ra trên môi miệng, nhưng là bằng dấu chỉ sống động trong đời sống của mỗi người chúng ta.

Chủ tếLạy Chuá Giêsu, vì yêu thương mà Chuá đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa cho mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình thương luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để trong cuộc sống thường ngày, chúng con biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.