LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến! Hôm nay chúng ta cử hành tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha, giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và Ngài được toàn thể dân Do Thái tung hô là vua thống lãnh toàn cõi địa cầu. Giờ đây, chúng ta cùng thờ lạy và dâng lên Chúa lời nguyện xin chân thành:

  1. “Hoan hô Đức Kitô là con Vua Đavit, là vua đến muôn thuở muôn đời”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết tuyên xưng Đức Kitô là vua, và luôn biết tán dương Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm.
  2. Chúa mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chúa, để cộng tác với Người trong việc cứu rỗi loài người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau đớn về thể xác và tinh thần/ biết hướng lòng lên Đức Giêsu, cảm nghiệm được tình yêu Cứu Độ của Chúa, để thông phần vác thánh giá với Chúa, và được chính sức mạnh từ trái tim Người chữa lành.
  3. Chúa Giêsu chịu chết trên khổ giá để sống lại vinh hiển. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận gian lao thử thách vì Chúa, vác thánh giá hằng ngày theo Chúa, để cứu rỗi loài người và được chung phần phúc vinh với Chúa.
  4. Từ Thập giá tuôn trào ơn cứu độ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết tháp nhập đời mình vào Thập Giá Đức Kitô, nối nguồn sức mạnh trực tiếp từ Người, để đời sống Thánh hiến của chúng ta góp phần phản chiếu vẻ đẹp tình yêu thập giá cho toàn thể nhân loại.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương  mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để chứng minh tình yêu cao cả Thiên Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con mỗi lần chiêm ngắm Thập Giá, là mỗi lần chúng con xác tín hơn vào tình thương bao la hải hà của Chúa dành cho chúng con.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.