LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến!

Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô Phục Sinh để trở nên nguồn sống mới. Nhờ Người mà chúng ta được hưởng ơn Cứu Độ muôn đời. Chúng ta cùng hân hoan dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Kitô là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, xóa tan mọi bóng đêm còn đang vây phủ địa cầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết hăng say mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, hầu tất cả mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ mà Chúa đã tặng ban.
  2. “ Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Macđala đã đi đến mộ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cho mọi Kitô hữu biết mau mắn chạy đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để luôn cảm nhận được niềm vui, sự bình an vì có Chúa luôn ở cùng.
  3. “Ông Phêrô và môn đệ kia cùng ra đi đến mộ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tôn giáo cùng chung niềm tin vào Thiên Chúa, biết ra khỏi những quan điểm riêng của mình để có thể hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin.
  4. “ Ông đã thấy và ông đã tin.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết nhạy bén trước những dấu chỉ mà Chúa gởi đến qua đời sống hằng ngày, để chúng ta cũng trở nên nhân chứng của Chúa Kitô Phục sinh nơi môi trường chúng ta đang sống và phục vụ.

Chủ tế:  Lạy Chúa! Qua việc Đức Kitô sống lại, xin hãy làm phục sinh linh hồn chúng con, để chúng con biết can đảm đón nhận những thánh giá trong cuộc sống hằng ngày, và hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh, nhất là biết sống đời hy sinh bác ái, để cũng được chia sẻ niềm vui với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.