CHÚA NHẬT V QUANH NĂM- NĂM A

Chủ tế:          
Anh chị em thân mến,
Với quyết tâm 
 sống đức tin và làm chứng nhân giữa những người chưa nhận biết Chúa, để trở thành muối ướp mặn cho đời và ánh sáng cho trần gian bằng cách thực thi đức ái đối với hết mọi người, chúng ta thành khẩn dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn:

1.“Các con là muối đất”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi tín hữu sống đức tin vững mạnh, để họ trở thành muối ướp trần gian, tránh khỏi những hiểm nguy sa đọa và những gương xấu thế trần.

2.“Các con là sự sáng thế gian”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo dân Chúa, nên gương sáng bằng đời sống chứng tá của mình, để khi nhìn vào đời sống các vị đó, mọi người nhìn thấy Chúa là Cha và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

3.“Nếu muối lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại được”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai bơ thờ trễ nải trong nếp sống đạo, để họ lấy lại niềm tin, và hăng say trong việc tôn thờ Chúa, cũng như phục vụ tha nhân.

4.“Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống sốt sắng, đạo đức, để nên gương mẫu trong cuộc sống đức tin và đức ái cho hết mọi người

Chủ tế:      
Lạy Chúa,
Sự sống đời đời là nhn biết Chúa là Chúa tể càn khôn, và Con Chúa là Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con biết tận tình sống tin yêu phó thác vào Chúa, và chân thành yêu thương hết mọi người, để  chúng con được hưởng hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen.