LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để mạc khải chân lý và kiện toàn lề luật. Trong tâm tình lắng nghe và quyết tâm tuân giữ cách vẹn toàn điều Chúa truyền dạy, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu xin:

  1. “Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn vâng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trung thành với giáo huấn của Đức Kitô khi loan báo Tin Mừng.
  2. “Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý và luôn sống theo lương tâm ngay lành / được ơn nhận biết chỉ có Thiên Chúa là nguồn mạch Chân-Thiện-Mỹ và là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
  3. “Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết vượt qua những khác biệt và bất đồng, để luôn sống hoà thuận yêu thương nhau, giúp nhau hoàn tất ơn gọi đời mình như một lễ dâng để tri ân và tôn vinh Thiên Chúa tình yêu.
  4. “Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta  hết lòng tuân giữ các giới răn Chúa truyền dạy cách chân thành, để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn hầu xứng đáng là công dân Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương chúc lành cho những ước nguyện của chúng con, cùng xin ban Thánh Thần để Người thúc đẩy và hướng dẫn chúng con luôn trung thành chu toàn mọi lề luật Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.