CHÚA NHẬT XIV 08/07/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi nhờ đức tin vào Chúa Giêsu. Trong khi Chúa rao giảng Tin Mừng, thì nhiều người không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, kể cả những người đồng hương với Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa yêu thương mọi người, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Xin cũng ban Thánh Thần xuống giúp chúng con tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, cho chúng con được hưởng vinh phước trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  1. “Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, và biết diễn tả đức tin ấy bằng hành động trong đời sống thường ngày của mình.
  2. “Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người năng học biết giáo lý của Chúa, nhờ gương sáng sống đạo của các Kitô-hữu, và nhờ lời giảng dạy chân tình của các mục tử trong Hội Thánh Chúa.
  3. Người ta thắc mắc: “Bởi đâu Đức Giêsu được như thế?”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, không hoài nghi về giáo lý đức tin, không hoài nghi về ơn cứu rỗi và biết diễn tả đức tin mình, tin vững mạnh vào Chúa Giêsu, dù phải chịu nhiều thử thách trong cuộc sống.
  4. Chúa phán: “Ngôn sứ có bị khinh rẻ, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, dù đã được thuộc về gia đình Chúa, vẫn không coi thường Chúa, nhưng luôn kính thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa.