CHÚA NHẬT XV 15/07/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu bảo các Tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa bệnh cho mọi người. Nhờ đó, ngày nay cũng có những người làm việc tông đồ để chúng ta được biết giáo lý đức tin, được ơn Cứu chuộc, được làm con Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa xuống thế làm Đấng cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con tiếp nối việc tông đồ của Con Chúa, mà làm cho nhiều người tin, và cùng được ơn cứu rỗi, đáng được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  1. “Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của Hội Thánh, luôn hợp nhất với nhau về giáo lý đức tin, luôn ý thức mình được Chúa sai đến với mọi người, và luôn nhiệt thành phục vụ ơn cứu rỗi cho mọi người.
  2. “Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ quyền trừ quỷ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cố gắng lánh xa các dịp tội, chiến thắng các chước cám dỗ của ma quỷ, và loại trừ mọi tội lỗi cùng các gương xấu ra khỏi cuộc sống của mình.
  3. Chúa Giêsu chỉ thị cho các Tông đồ: “Các con cứ ở lại đó, cho đến lúc ra đi”. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo dân đang làm việc tông đồ, luôn khiêm tốn và nhẫn nại trong công việc, phó thác mọi kết quả thành công hay thất bại trong thánh ý Chúa.
  4. “Nơi nào không đón tiếp và không nghe lời các con, thì hãy giũ bụi chân lại”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn sẵn sàng đón tiếp những sứ giả của Chúa, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.