CHÚA NHẬT XVI 22/07/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Các Tông đồ hăng say làm việc cho Nhà Chúa, đến nỗi không có thời giờ nghỉ ngơi; dân chúng thì tấp nập đến với Chúa, để được Chúa giảng dạy và yêu thương. Chúng ta cũng muốn được Chúa cứu chuộc, chúng ta hãy đến với Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành ý Chúa, mọi nơi mọi lúc trong đời sống chúng con, hầu cho tất cả chúng con cùng được cứu chuộc, được chung hưởng vinh phước trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

  1. “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được mạnh hồn khoẻ xác, tràn đầy ơn Thánh Thần, để hướng dẫn các thành phần dân Chúa đến quê hương bình an.
  2. “Các Tông đồ kể lại cho Chúa nghe biết, mọi điều các ông đã làm và đã giảng dạy”. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang làm việc Tông đồ Giáo dân, luôn hăng say nhiệt thành Tông đồ, kể cho Chúa nghe những gia đình và những kết quả tốt đẹp cho Nước Chúa.
  3. “Nhiều người từ khắp nơi, theo đường bộ, chạy đến nơi trước để đón gặp Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc, những người thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, có cơ hội để gặp gỡ Chúa Kitô, mà tin nhận Ngài là Đấng Cứu chuộc trần gian và được cứu rỗi.
  4. “Thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn là con ngoan của Chúa: đi theo Chúa, nghe lời Chúa, thực hành ý Chúa và được cứu rỗi.