LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu yêu thương nhân loại và mời gọi chúng ta cũng hãy yêu thương nhau. Yêu thương là giúp nhau nên thánh như chính Chúa là Đấng Thánh. Với tâm  tình cảm mến, chúng ta cùng tha thiết dâng  lời nguyện xin:

  1. Ta đặt người làm người canh gác cho nhà Israel.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó / hầu giúp người Kitô hữu hết lòng kính mến Chúa và sống đoàn kết, yêu thương.
  2. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở Việt Nam và vẫn gia tăng ở nhiều quốc gia. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia / biết lấy tình bác ái để giải quyết những bất hòa xung đột /, biết ý thức bảo vệ sự sống của nhau, để cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi cơn đại dịch.
  3. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu biết sống chia sẻ, yêu thương và nâng đỡ những anh chị em nghèo đói, đau khổ và những người sống trong tội lỗi, để tất cả mọi người cảm nhận được tình Chúa yêu thương và đồng hành cùng họ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
  4. Yêu thương là chu toàn lề luật”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi chị em trong cộng đoàn chúng ta / luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa / biết chu toàn luật Chúa bằng việc sống yêu thương giúp đỡ lẫn nhau / phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và hiệp nhất / sống bác ái trong lời nói cũng như hành động.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã  hứa ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa thì cóc Chúa ở đấy. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương nhau bằng cách nâng đỡ, chia sẻ và giúp nhau nên thánh như lòng Chúa ước mong. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời .  Amen.