LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa ban cho chúng ta của cải làm phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

  1. “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phaxicô, các Đức Giám mục, Linh mục, Phó tế, luôn biết trung tín với lời cam kết và những trách vụ Chúa trao phó, để các Ngài luôn là những chứng nhân sống động trong thế giới.
  2. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn quan tâm chăm lo cho đời sống dân nước trong việc xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả thiết thực cho những người bất hạnh trong xã hội.
  3. Tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng luôn luôn là một ông chủ xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sử dụng của cải Chúa ban theo đúng tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.
  4. Để mọi người được sống xứng hợp với nhân phẩm là bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết rộng mở giúp đỡ nhũng ai thật sự khó nghèo, để họ có thể sống xứng hợp với nhân phẩm con người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa và chỉ sử dụng tiền của như là phương tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần vào việc công ích và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Chúa là Đầng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.