LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mong muốn chúng ta sản sinh ra những hoa quả của công bình, chính trực và thánh thiện. Đây là một đặc ân vĩ đại, và cũng là một thách đố lớn lao cho mỗi chúng ta. Với lòng tin tưởng và khiêm tốn, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội/ luôn tràn đầy tình yêu thương và sức mạnh, để các ngài hết lòng tận tụy với vườn nho của Người, trong việc chuyển cầu những ước nguyện chân thành cho đoàn chiên.
  2. “Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho mà Ta đã không làm?”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết hồi tâm, suy tư về tình yêu Chúa dành cho mình, để nhận ra cuộc sống là những món quà và cơ hội Chúa ban, sao cho mỗi người có thể phát triển trong tư cách con cái của Chúa.
  3. “Ông đào hầm ép nho và xây tháp canh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của dân chúng, bằng việc không ngừng nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho quyền lợi của người lao động và người thất nghiệp, để đất nước được sống trong an vui, hạnh phúc.
  4. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức điều tốt lành cuối cùng sẽ chiến thắng điều gian ác, để mỗi người biết kiên trì trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, hầu sản sinh những hoa trái nhân đức, thánh thiện/ làm nền tảng bền vững cho Giáo hội và Hội Dòng.

Chủ tế: Lạy Chúa, việc cậy dựa vào sức riêng dễ làm cho chúng con bị sự dữ chế ngự. Xin cho chúng con biết quay lưng lại với tất cả những điều sai trái, và luôn biết tín thác vào ân sủng, lòng thương xót Chúa, để sau khi được Chúa chăm sóc bằng ơn thánh hàng ngày, chúng con có thể trở nên những tá điền trung tín, công chính và thánh thiện trong vườn nho Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.