LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến !

Đêm nay là đêm hồng phúc, đêm tràn ngập niềm vui vì Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng Phục Sinh. Ngài đã sống lại thật, đã chiến thắng khải hoàn vinh quang, đem lại cho chúng ta nguồn sống vĩnh cửu. Trong niềm hân hoan mừng biến cố trọng đại này, chúng ta cùng dâng lên Người lời nguyện xin:

  1. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng khải hoàn vinh quang bằng con đường vâng phục Thánh ý Chúa Cha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ trong Hội Thánh/ luôn được ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa, để các ngài trở thành những chứng tá sống động loan Tin Mừng tình yêu cứu độ đến cho mọi người.
  2. “ Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng, đã được tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy/ được tràn đầy ân sủng và ánh sáng thánh linh soi dẫn, khiến họ trở nên những phần tử nhiệt thành, luôn hăng say chu toàn sứ mạng của một Kitô hữu.
  3. “ Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa, để luôn trung thành thực thi ý Chúa với niềm tin, cậy, mến vững vàng.

4.” Niềm vui Chúa Kitô sống lại đặt vào trong chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết dấn thân, và hăng say đáp lại lời mời gọi sống triệt để trong đời sống thánh hiến, để mỗi người chúng ta, luôn phản ánh niềm vui của Đấng Phục Sinh như trong ngày Người chiến thắng khải hoàn.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu – Kitô, Chúa  đã chiến thắng tử thần, đã mở ra cho chúng con một con đường mới, đó là con đường sự sống. Xin Chúa ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con, khiến chúng con trở nên những con người mới, đáng được hưởng ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.