LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, nhờ việc chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hiểu hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, đồng thời chúng ta có thêm nghị lực, hy vọng, bền chí sống theo gương sống của các ngài, một lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu. Trong tâm tình đó chúng ta thiết tha dâng lời nguyện xin:

  1. “Ta là vị Mục Tử nhân lành, đã hiến mạng sống cho đoàn chiên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phan- xi -cô, các Đức Giám Mục và Linh Mục trong toàn thể Hội Thánh/ luôn hết tình tận tụy lo cho đoàn chiên, và hăng say rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.
  2. Chúa đã ban sức mạnh cho các Thánh Tử Đạo, để các ngài hy sinh mạng sống và làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh cũng được lòng can đảm để làm chứng cho Đức Kitô như vậy.
  3. Các Thánh Tử Đạo đã vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo luôn thi hành sứ vụ trong tinh thần bác ái, công lý và hòa bình.
  4. Các Thánh Tử Đạo đã chấp nhận trở thành hạt lúa mì gieo vào lòng đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta cũng biết theo gương các ngài/ sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng ta và mọi người.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.