LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong mầu nhiệm các thánh thông công, Hội Thánh kêu mời chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

  1. “Tất cả những người Chúa Cha ban cho Tôi đều sẽ đến với Tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh và Tu sĩ nam nữ/ là những người đã một đời hiến mình phục vụ dân Chúa mà nay đã qua đời/ được sớm hưởng hạnh phúc với Đức Kitô trong Nước Ngài.
  2. Chúa chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta/ và mọi tín hữu đã qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
  3. “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa/ nhưng vẫn nỗ lực sống bác ái, chính trực mà nay đã qua đời/ cũng được vào hưởng phần thưởng Nước Trời.
  4. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện, các việc hy sinh, hãm mình, và nhất là bằng việc dâng Thánh lễ hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ, làm các việc lành, và cầu nguyện cho các linh hồn được mau chóng trở về với Thiên Chúa / là cội nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Một là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin rộng thương tha thứ và đón nhận mọi anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.