LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào Người sẽ cùng được phục sinh với Người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời dời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Chúa nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các mục tử và tu sĩ trong Hội Thánh/ luôn hăng hái nhiệt thành, và có những phương thế hữu hiệu để loan báo Mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh/ là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay.
  2. “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người đang sống trong một xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật và hưởng thụ hôm nay/ biết khao khát và tìm kiếm sự vĩnh cửu nơi Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
  3. Chúa nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu đã qua đời, trong đó có thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta, được Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận vào nước trời hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh.
  4. “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta/ khi tưởng nhớ các tín hữu đã ly trần, cũng nhận ra thực trạng đời mình, để luôn trung thành theo bước Đức Kitô ở đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với Người ở cõi phúc đời đời.

Chủ tế: Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai trọn niềm tin tưởng nơi Cha, xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện, và giúp chúng con trong cuộc đời lữ khách luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.