LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà làm cho Con Một Người là Đức Kitô sống lại, và trở nên nguồn sống cho chúng ta. Trong tình yêu chân thành, chúng ta cùng dâng lên Ba Ngôi những lời cầu xin tha thiết:

  1. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chung một bản tính, đồng tâm nhất trí trong một tình yêu.Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội luôn sống gắn bó, thân tình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc làm sáng danh Chúa và làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.
  2. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả cá những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa, đều được phúc nhận biết Thiên Chúa là sự thật và là sự sống/ để họ biết quay về với niềm tin của Kitô Giáo.
  3. “Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người Kitô hữu luôn biết hợp nhất với nhau, hầu xây dựng Hội Thánh trong cùng một đức tin, đức cậy và đức ái.
  4. “Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Ba Ngôi, luôn quảng đại yêu thương và dấn thân phục vụ hết mọi người chung quanh.

Chủ tế :  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con biết cố gắng sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.