LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã khởi sự cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng từ biến cố chịu phép rửa tại sông Giođan. Ngày nay Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta tiếp tục ra đi thi hành sứ vụ qua Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Đây là người tôi trung ta tuyển chọn và hết lòng quý mến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn sống theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, và trung thành với sứ mạng Thiên Chúa trao phó, hầu trở nên những vị mục tử thánh thiện, nhân ái và đẹp lòng Chúa.
  2. “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà tấn phong Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn nhớ mình đã được xức dầu, được thanh tẩy trong Thánh Thần để biết sống tâm tình tạ ơn và ý thức về ơn gọi làm con Chúa, hầu trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng trong thời đại hôm nay.
  3. Chúa phán: “Ta là Chúa, Ta đã gọi ngươi để ngươi nên ánh sáng cho chư dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giáo lý viên biết chuyên cần cầu nguyện và sống đức tin, để đời sống và lời dạy của họ có sức thuyết phục các học viên vững tin vào Chúa.
  4. “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn sống theo Lời Chúa dạy, để xứng đáng là Con Thiên Chúa, và nên gương sáng cho nhiều người.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha trở nên gương mẫu cho chúng con về đức vâng phục và khiêm nhường qua biến cố Người chịu phép rửa năm xưa. Xin cho chúng con biết hết lòng tin yêu và noi gương Người, khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo với Cha, là Thiên Chúa Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.