LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế :   Anh chị em thân mến, Trong Đức Giêsu – Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa đã ban Ánh Sáng Cứu Độ cho trần gian. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin tha thiết :

  1. “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện, hy sinh, từ bỏ và khiêm nhường phục vụ.
  2. Đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lầm lạc và tội lỗi, biết làm theo tiếng nói lương tâm của mình, đừng đi vào con đường cũ của tội lỗi, nhưng biết sống ngay lành theo con đường mà Tin Mừng đã vạch ra cho họ. 
  3. Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa, nhờ các dấu chỉ của thời đại, các biến bố trong cuộc sống và gương sáng của các tín hữu Chúa / mà tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, và mở lòng đón nhận Tin Mừng.
  4. Vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống chứng tá đức tin trong mọi nơi mọi lúc, để thành ánh sao soi dẫn nhiều người tin nhận Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ.

Chủ tế : Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường các đạo sĩ đến triều bái Chúa Giêsu- Con Một Chúa. Ngày hôm nay xin Chúa cũng ban cho chúng con trở nên ánh sao chiếu toả đức tin, tình thương, lòng nhân hậu của Chúa cho mọi người. Người là Đấng hằng sống, hằng trị cùng Chúa muôn đời.  Amen.