LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến!

Sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Chúa Giêsu đã về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Trong niềm hân hoan mừng Chúa lên trời, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông Đồ.Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để lòng mỗi người được cháy lửa yêu mến, hăng say ra đi loan báo tin mừng Phục Sinh của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.
  2. Cuộc sống nơi trần thế hôm nay là hành trình tiến về quê trời mai sau.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu nhớ rằng: trần gian không phải là quê hương đích thực mà chỉ là quán trọ ven đường, để dù sống giữa cuộc sống đầy những lôi cuốn và cám dỗ thử thách/ vẫn luôn ý thức hướng lòng về trời cao là quê hương đích thực, mà không ngừng nỗ lực canh tân đời sống của mình hằng ngày.
  3. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng/ các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người.
  4. “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng lòng về quê trời vĩnh cửu, và nhất là biết cùng nhau xây dựng Nưới Trời ngay ở đời này bằng đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hân hoan mừng Chúa về trời. Chúa về trời nhưng vẫn không bỏ chúng con mồ côi. Xin Chúa cho chúng con vững lòng tin tưởng vào Chúa, để sau khi trải qua cuộc đời chóng qua này chúng con sẽ được về chung hưởng vinh quang với Chúa trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.