LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến!

Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh và là quyền năng vô biên cuả Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là tình yêu, là sức sống, là chân lý. Ngài luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục được ơn khôn ngoan, sức manh của Chúa Thánh Thần, để các Ngài trở nên những sứ giả bình an gieo rắc tin vui của Chúa  Phục Sinh đến cho muôn người.
  2. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.Chúng ta hiệp lời cầu Chúa Thánh Thần khai quang tâm trí và đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng mọi Kitô hữu, để tất cả conc ái Chúa đều nhận ra ý Chúa, và biết chọn làm điều đẹp ý Chúa.
  3. Thánh Thần là Thần khí sự thật sễ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay biết yêu chuộng sự thật, dám mở lòng đón nhận, cùng can đảm sống và làm chứng cho sự thật.
  4. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy mỗi chúng ta biết cách cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết buông mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, để được Người thanh luyện uốn nắn, hầu trở thành lợi khí xây dựng Nước trời giữa lòng thế giới hôm nay.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con như  một nhà hướng dẫn tuyệt vời. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận và thi hành các chỉ dẫn của Thánh Thần trong đời sống hằng ngày, để chúng con trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.