LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một Đấng Cứu Tinh, Ngài là quà tặng tình yêu, là nguồn Bình an, nguồn ơn Cứu Độ. Trong niềm hân hoan vui mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.   

  1. “Đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đêm nay biết mở lòng dón nhận Ngôi Lời giáng sinh, và hân hoan sống đức tin / để niềm vui giáng sinh lan tỏa đến mọi người.
  2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các hết thảy mọi quốc gia trên thế giới / biết xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo / để mọi người được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
  3. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin với chúng ta / cũng được bình an của Chúa Hài Đồng lấp đầy tâm hồn / để họ sớm nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người.
  4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được tràn đầy tình yêu, sự bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng, để luôn biết hân hoan loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho thế giới hôm nay.

Chủ tế : Lạy Chúa, qua mầu nhiệm Con Chúa giáng sinh, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình thương lạ lùng của Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Con Chúa, và hân hoan loan báo Tin Mừng về mầu nhiệm Nhập Thể cho tha nhân. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.