Chủ tế:  Anh chị em thân mến, hiệp thông cùng toàn thể các tín hữu trên khắp thế giới, cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Fatima để tôn vinh Mẹ đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho mọi Kitô hữu. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Chúa và tha thiết cầu xin:

  1. Hiệp nhất luôn là vấn đề nóng bỏng của Giáo Hội Công giáo nói riêng và của Kitô hữu nói chung. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các con cái của Chúa luôn có sự đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện như Giáo Hội sơ khai xưa.
  2. “Vâng, xin Người cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn noi gương Đức Maria: tin tưởng, phó thác và hoàn toàn vâng theo kế hoạch của Chúa, bằng việc cộng tác với Đức Giêsu qua lời kinh Mân Côi, để làm nên một gia đình duy nhất: gia đình của những người biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.
  3. Sứ Thần nói với Đức Maria: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ thử thách, tìm được sự an ủi và nâng đỡ nhờ việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ.
  4. Kinh Mân Côi diễn tả sứ điệp Tin Mừng nên có sức “Phúc âm hóa” bản thân và người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ý thức ba mệnh lệnh của Sứ Điệp Fatima đều là những phương thế dẫn con người đến với Chúa, để mỗi người chúng ta nỗ lực thực hiện sứ điệp của Mẹ Maria, hầu được hưởng ơn cứu độ và sống bình an.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria những vinh dự lớn lao. Xin cho chúng con biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu, và giúp chúng con luôn quảng đại dấn thân cho ý Chúa như Mẹ đã đón nhận bằng hai tiếng xin vâng với trọn lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.