LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa nhân từ đã ban cho Đức Maria tràn đầy ân phúc nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho mọi Kitô hữu. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Chúa và tha thiết cầu xin:

  1. “Mọi người kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, mọi người được sống bình an và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban
  2. “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho đại dịch Covid 19 mau qua, cho những ai đang gặp đau khổ thử thách, tìm được sự an ủi và nâng đỡ nhờ việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ
  3. “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến thế gian và được sinh hạ bởi một người phụ nữ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho phẩm giá và vai trò của người nữ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hoá trên thế giới.
  4. Đức Maria là Đấng phù hộ các tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình, cũng như mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết siêng năng cùng nhau đọc kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, mọi người luôn biết sống xin vâng như Mẹ.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con chúc tụng Cha vì yêu nhân loại chúng con, Cha đã ban cho Đức Maria những vinh dự lớn lao. Xin cho chúng con luôn đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen