LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến, Đức Trinh Nữ Maria là người duy nhất được Thiên Chúa ban cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, để cộng tác vào chương trình cứu chuộc trong vai trò làm mẹ Chúa Cứu Thế. Với niềm hân hoan được làm con cái Mẹ, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

1Đức Maria là hình ảnh tiên báo một Hội Thánh tinh tuyền, thánh thiện.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh mục/ luôn được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ để chu toàn sứ mạng Chúa trao ban, và luôn tỉnh thức để chống lại mưu lược của thế gian.

2. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức được phẩm giá cao quý mà Chúa đã ban nhưng không, đặc biệt những ai đang sống trong lầm lỡ/ luôn được tôn trọng và bảo vệ xứng đáng nơi các gia đình và trong xã hội.

3. ”Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói” . Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta là con cái Mẹ/ biết theo gương Mẹ, luôn sống trọn thánh ý Chúa với tâm tình người tỳ nữ hèn mọn/ để được thuộc về Chúa cách trọn vẹn cả xác hồn.

4. Trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội, Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Quý chị em và đặc biệt là các em Tập Sinh nhận mẹ làm bổn mạng luôn được Mẹ ấp ủ thương yêu, đồng thời biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, thánh thiện/ để thân xác và tâm hồn luôn được Chúa thương yêu giữ gìn.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin ban cho chúng con đầy tràn ơn thánh của Chúa, giúp chúng con biết sống noi gương Mẹ, mỗi ngày một hoàn thiện hơn, để đời sau được cùng Mẹ hưởng vinh phúc trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.