LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong bốn đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ khi hiện ra tại Lộ Đức, Thiên Chúa đã cho Ðức Mẹ khỏi mắc tội tổ tông để xứng đáng cưu mang Con Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và sốt sắng dâng lời nguyện xin:

  1. Trong Ðức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn sống theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần ; biết noi gương Mẹ, chạy đến với Chúa, hầu trở nên những vị mục tử thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
  2. “Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Ðức Giêsu Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức về ơn gọi làm con Chúa, sống đời trong sạch và yêu thương, để tâm hồn luôn có Chúa hiện diện và trở nên muối men cho đời.
  3. Trong Ðức Kitô, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thanh thiếu nữ Công giáo biết noi gương Đức Maria / sống đời đoan trang, trong sạch, để thân xác và tâm hồn họ xứng đáng là đền thờ thánh thiêng cho Chúa ngự trị.
  4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, cách riêng Cộng đoàn Tập Viện và quý chị em đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng / luôn được Mẹ che chở, thương yêu. Đồng thời biết sống theo thánh ý Chúa như Mẹ trong từng giây phút của cuộc sống.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời về mọi phương diện. Mẹ trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ và lòng nhân hậu của Chúa, xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến và noi gương Mẹ, khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng con đi sâu vào tâm thức mùa Vọng là mùa chờ mong Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.