LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong mầu nhiệm Nhập thể, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Ngài đã đồng hóa mình với những phận người tội lỗi như chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, giờ đây chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

  1. Thiên Chúa cao sang đã hạ mình sống cuộc đời bình dị như những phàm nhân.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giáo sĩ và Tu sĩ luôn ý thức sống ơn gọi thánh hiến bằng sự khiêm nhường, đạo đức, nhiệt tình trong bổn phận, để từng lời nói, hành động của các ngài đều phản chiếu ánh sáng là chính Đức Kitô.
  2. Giữa đêm đông lạnh giá, các Mục đồng vội vã lên đường tìm kiếm Chúa.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công giáo, đặc biệt các gia đình trẻ, luôn tìm gặp Chúa qua các giờ kinh nguyện, biết thương yêu, cảm thông và nhắc nhở nhau sống tốt đời đẹp đạo, để niềm vui Giáng sinh được lan tỏa đến mọi gia đình.
  3. “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác / biết tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng luôn hiện diện và nâng đỡ họ, để họ tìm được niềm an ủi, hy vọng và bình an.
  4. Máng cỏ khó nghèo nơi Hài Nhi sinh ra là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua từng biến cố xảy đến trong đời mình, để mạnh mẽ đón nhận tất cả, và vững vàng tiến bước với niềm cậy trông phó thác.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, vì yêu thương nhân loại Chúa đã giáng trần trong đêm đông lạnh giá. Xin cho mỗi người chúng con biết chia sẻ hơi ấm của tình người đến với những anh chị em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày, và sẵn sàng đón Chúa đến cư ngụ nơi tâm hồn mình như các mục đồng Bêlem năm xưa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.