LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ánh sáng của Chúa Hài Đồng đã chiếu tỏa và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đã đồng hóa mình với những phận người tội lỗi như chúng ta, để biến tình yêu cao vời trở nên mối tình cụ thể, hầu chúng ta đụng chạm đến và cảm nghiệm được tình yêu của Người. Trong tâm tình cảm tạ, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. Từ nguồn sung mãn của Người tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phaxicô, các Giám mục, Linh mục luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Hài Đồng, để cuộc đời các ngài bừng lên những tia sáng cho đàn chiên lạc tìm về đường ngay nẻo chính mà hưởng nguồn ơn cứu độ.
  2. “ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban bình an cho các gia đình Công Giáo, để tất cả các gia đình luôn sống trong bầu khí vui tươi, hòa thuận, yêu thương, và lan tỏa niềm vui đó đến các gia đình lương dân.
  3. “Hài Nhi Giêsu chính là ánh sáng thắp lên cho toàn thể nhân loại.”. Chúng ta cùng cầu xin cho các tội nhân biết mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Chúa Hài Đồng, để họ nhận biết Chúa và thành tâm quay trở về với Ngài.
  4. Họ liền hối hả ra đi, đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết khao khát kiếm tìm Thiên Chúa trong ơn gọi tu trì, sống đơn sơ tín thác, khiêm nhường trong khi phục vụ tha nhân và anh chị em đồng loại.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ánh sáng mới của Chúa đã tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết đón Chúa đến cư ngụ nơi tâm hồn mình như các mục đồng Bêlem năm xưa, và sẵn sàng chia sẻ ánh sáng và hơi ấm của tình người đến với những anh chị em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.