LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Con Một Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, Đấng Cứu Thế đã được ban cho nhân loại. Chúng ta cùng thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Người, và tha thiết dâng lời nguyện xin :

  1. Chúa là Đấng Thánh, đã mặc lấy thân phận con người để cứu độ con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ biết nỗ lực sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha / rao truyền và phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa / trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.
  1. Chúa đã cho ánh sao dẫn đường để các hiền sĩ đến gặp Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi dân mọi nước / cũng biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại / mà khao khát tìm kiếm Chúa / để gặp được Chúa là nguồn hoan lạc, bình an, và hạnh phúc vĩnh cửu.
  1. Chúa đã tỏ mình ra cho dân ngoại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia / luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đề cao công bình và bác ái, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giai cấp, và xin cho các cuộc đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn / đạt kết quả tốt đẹp.
  2. “Gặp được Chúa, họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết hết lòng kính mến Chúa, trao dâng cho Chúa cuộc đời chúng ta, để được Chúa biến đổi / trở nên gương phản chiếu tình yêu cứu độ của Người cho tha nhân.

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin nhận lấy những tâm tình và nguyện ước của chúng con, xin cho chúng con thấm nhuần tình yêu Chúa để chúng con trở nên ánh sáng dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.