LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, ngày đầu năm mới, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa nhân từ đã chọn Mẹ Maria để ban Con của Ngài đến cứu độ trần gian, cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin :

  1. “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, các Linh mục / luôn cảm nghiệm sâu sắc mình được Chúa nâng đỡ trong sứ vụ tông đồ, để với đời sống thánh thiện và nhiệt thành, các ngài hướng dẫn mọi anh chị em đến gặp gỡ, hiệp thông và đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa.
  1. Đức Maria là sứ giả hòa bình của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia / thực sự trở nên những con người biết kiến tạo hòa bình, tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của mỗi người, để mọi người được tôn trọng và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
  1. “Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình ý thức sự đồng hành, chở che của Thiên Chúa qua Mẹ Maria trong đời sống của họ, để họ được an vui, tín thác và tích cực cộng tác với ơn Chúa / xây dựng gia đình ngày càng yêu thương, hạnh phúc hơn.
  1. Thiên Chúa đã cho Con mình tới làm con Đức Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / biết mở lòng đón Đức Giê-su – Vua bình an, để tâm hồn của chúng ta được luôn an vui, hầu trong đời sống của chúng ta luôn trở nên lời chứng về niềm vui, sự bình an của Đấng Cứu Thế cho mọi người chúng ta phục vụ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, nhờ Mẹ chúng con mới đáng được hưởng nguồn ơn cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa, xin Chúa nhận lời Mẹ chuyển cầu mà ban cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Chúa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.