1. Chúa nói: “ Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh biết đón nhận sức sống từ Thánh Thể Chúa, để đời sống của các Ngài cũng trở nên tấm bánh hiến trao và phục vụ cho muôn người.
  2. Thánh Lễ là một bữa tiệc, Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi dưỡng đức tin người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, và có một niềm ao ước được lãnh nhận Mình Máu Thánh, để tâm hồn luôn được vui tươi và bình an.
  3. Bí tích Thánh Thể là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời lữ hành.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người già yếu bệnh tậtnhững người đang gặp khó khăn thử thách/ luôn đặt niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa Giêsu Thánh Thể và tìm được nơi Người nguồn ủi an nâng đỡ.
  4. Mỗi khi rước lễ chúng ta được mang Chúa Giêsu trong tâm hồn mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu trở nên tấm bánh được bẻ ra đem lại sức sống và hạnh phúc cho mọi người chúng ta phục vụ.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã ban chính Mình và Máu Chúa để nên lương thực nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa, quyết sống theo gương Chúa mà hiến mình phục vụ tha nhân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen