LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn và với lòng tin- cậy- mến, chúng ta cùng tha thiết dâng  lời nguyện xin:

  1. “Chúa đã ban cho các ngươi Manna làm của ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Linh mục luôn sốt sắng cử hành Thánh Thể, để dân Chúa được dưỡng nuôi bằng Bánh Thánh và sự sống đời đời.
  2. “Chỉ có một tấm Bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trên toàn thế giới, cách riêng là các gia đình trẻ / biết hợp nhất với nhau trong đức tin và trong tình yêu thương, để cùng trở nên chứng tá cho Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
  3. Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo đói về vật chất và nghèo đói thiêng liêng, biết tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ nhân loại, là Bánh Hằng Sống Thiên Chúa tặng ban, để nhờ đó mà được đón nhận sự sống đời đời.
  4. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi sẽ được sống muôn đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn cảm nhận được tình yêu của thiên Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, để mỗi ngày biết sống gắn bó hơn với Người.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu! Chúa đã thực hiện lời hứa ở cùng chúng con cho đến tận thế/ qua việc thiết lập bí tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống trong sạch để xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày, và được kết hiệp với Chúa muôn đời trên Thiên đàng mai sau. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời . Amen.