LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:   Anh chị em thân mến ! Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tầy Giả đi trước dọn đường cho Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, để cứu độ chúng ta. Trong niềm vui mừng sinh nhật vị tiền hô, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

  1. Vai trò Ngôn sứ” là ơn mà người Kitô hữu được thông dự khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức vai trò ngôn sứ của mình, để ngày càng hăng say và kiên vững trong nhiệm vụ rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.
  2. Trách nhiệm của người Kitô hữu là phải giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, luôn hăng say nói về Chúa, khiêm tốn đặt Chúa là trung tâm của mọi lời nói và việc làm, hầu Thiên Chúa thực sự được tôn vinh nơi họ.
  3. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi luôn biết sống ngoan hiền và lớn lên trong ân sủng của Chúa.
  4. Thánh Gioan đã nói về Đức Giêsu:“Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi chị em trong cộng đoàn chúng ta biết noi gương của Thánh Gioan luôn sống đơn sơ, khiêm nhường và cậy trông vào Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả chuẩn bị cho dân sẵn sàng để đón Đức Kitô và cho chúng con được thông dự vào vai trò ngôn sứ qua Bí Tích Thánh Tẩy. Xin cho chúng con ngày càng trở nên can đảm và nhiệt thành dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.