LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng ta đã chịu chết trên cây thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan vì hồng ân cứu độ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được cứu.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh / luôn trung thành chu toàn sứ mạng Chúa trao phó là đem Tin Mừng cứu độ đến cho nhân loại, để muôn dân nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương và giải thoát.
  2. Người vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.  Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả các gia đình trẻ và những gia đình đang gặp khó khăn thử thách / biết nhìn lên Thánh giá Chúa để học bài học tha thứ, yêu thương và cùng nhau vượt qua những sóng gió trong đời sống hằng ngày.
  3. Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả anh chị em chưa có đức tin, biết tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất và cảm nhận được tình yêu của Người mà trở nên con cái Chúa trong Giáo Hội.
  4. Ai tin vào Người thì được sống muôn đời.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các nữ tu Mến Thánh Giá và các anh chị em đang sống theo linh đạo Mến Thánh Giá, luôn biết sống đức tin trong những chọn lựa hằng ngày / để từ đó mỗi người trở nên dấu chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta.

Chủ tế:  Lạy Cha, chúng con xin dâng lời tôn vinh chúc tụng và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Đức Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dùng cậy thập giá mà cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết vui lòng đón nhận thập giá của bản thân, thập giá trong đời sống để được kết hiệp mật thiết với Người hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.