LỜI NGUYỆN CHUNG 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Gia đình Thánh gia là biểu lộ sự thánh thiện, trao hiến yêu thương của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong ngày lễ kính Thánh Gia hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện:

  1. “Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn là hình ảnh sống động về sự hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.
  2. “Gia đình là nền tảng của Giáo hội và Xã hội”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ/ luôn sống đạo đức, thánh thiện, chu toàn bổn phận chăm sóc và dưỡng dục con cái/ và xin cho những người làm con cũng biết thảo kính cha mẹ .
  3. “Hiện nay, rất nhiều gia đình đang bị đổ vỡ, ly tán”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các thành viên trong gia đình biết sống vì nhau và cho nhau, biết  hy sinh chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau.
  4. “Gia đình là Giáo hội tại gia”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết xây dựng gia đình của mình theo tinh thần của Chúa và gia đình Nadareth để Giáo hội ngày càng thánh thiện hơn.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sinh ra và sống trong một gia đình nhân loại/ để chia sẻ phận người với chúng con. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa/ sống tinh thần khiêm nhường và vâng phục/ để chúng con ngày một lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.