LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nagiarét. Với lòng tin mạnh mẽ, và hết lòng cộng tác với ơn Chúa, Ngài đã chu toàn trọn vẹn sứ mạng này. Trong tâm tình yêu mến và nhờ lời cầu bầu của ngài, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. Thánh Giuse – Đấng bảo trợ Giáo Hội và những tâm hồn dâng hiến. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng cầu xin chúa thương gìn giữ Hội Thánh luôn được bình an, hiệp nhất, cùng gìn giữ Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ dược vững lòng trong đức tin, mạnh mẽ trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến.
  2. “Hãy đến cùng Thánh Giuse.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu biết noi gương Thánh Giuse và chạy đến cùng với Thánh nhân/ để xin Ngài cứu giúp, nâng đỡ, chở che/ hầu vượt qua mọi gian nan của cuộc sống, thoát khỏi mọi cạm bẫy của thời đại.
  3. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ gia đình Na-da-rét. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc gia trưởng trong gia đình luôn noi gương thánh nhân / hết lòng tận tụy hy sinh gánh vác gia đình với tất cả sự tin yêu.
  4. Thánh Giuse con người vừa mau mắn hành động vừa xác quyết tin yêu.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai nhận Ngài làm bổn mạng, đặc biệt các nữ tu Mến Thánh Giá, và những ai đang sống trong Linh đạo Mến Thánh Giá / luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa toàn năng, cùng hết lòng cộng tác với ân sủng của Chúa, để hoàn thành ơn gọi và sứ mạng mà Chúa trao phó.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Thánh Giuse, một mẫu gương tuyệt vời. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh nhân/ luôn trung tín với ơn thánh Chúa, để có thể đón nhận tha nhân trong đức tin với con tim đầy yêu mến, hy sinh, quên mình phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.