LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tếAnh chị em thân mến, Thánh Giuse là người quản gia trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin:

  1. “Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con”. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các giám mục và linh mục, luôn biết sống tâm tình con thảo đó là lắng nghe và thực thi Thánh ý Chúa Cha, để muôn dân nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
  2. “Mặc dầu không có gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, bởi vậy, ông được kể là người công chính”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn vững vàng bước đi trong đêm tối của đức tin, vì biết rằng Chúa luôn đồng hành với họ.
  3. “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong gia đình, biết giáo dục con cái theo tinh thần của Chúa để dòng dõi của họ được tồn tại muôn đời.
  4. “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai nhận thánh Giuse làm bổn mạng, đặc biệt cho những ai đang sống trong Linh đạo Mến Thánh Giá luôn biết đọc ra và sống thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.    

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Cha đã cho Thánh Cả Giuse cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Nhờ lời Thánh Cả chuyển cầu, xin Cha cho chúng con hằng biết noi gương thánh nhân, luôn lắng nghe và thực hành ý Cha, để ơn cứu độ của Cha được lan toả cho hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.