LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh  Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ chính của Giáo Hội để xây dựng và phát triển Hội Thánh Người. Với tâm tình yêu mến, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1.“ Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương  gìn giữ và ban muôn ơn lành xuống trên Đức Thánh Cha Phanxicô, để nhờ ngài, đức tin của mọi tín hữu luôn được bền tâm vững chắc.

2.  Hội thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin chân chính mà các tông đồ đã truyền lại được vẹn toàn, giáo lý của Chúa được tinh tuyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn bảo vệ, nâng đỡ đức tin cho các Giám mục, Linh mục, để các Ngài luôn  trung thành với đức tin chân chính, và  khiêm tốn lắng nghe giáo huấn của Hội thánh.

3.  Chúa đã xây dựng Giáo Hội của Chúa trên hai phiến đá mỏng dòn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ mọi Kitô hữu luôn được bền vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến.

4. “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tin thật Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi người.

Chủ tế :  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Xin cho chúng con cũng biết noi gương các Ngài, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.