Lời nguyện tín hữu – Lễ Truyền Tin (25/3)

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ơn cứu độ được khởi đi từ sự vâng phục tuyệt đối của Con Thiên Chúa và lời thưa xin vâng của Mẹ Maria, Đức Giêsu đã nhập thể làm người trong lòng Đức Maria để đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Và hôm nay, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người lời nguyện xin.

  1. “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để các ngài mãi là những vị Mục tử nhân hiền mang Tin Mừng  cứu độ cho muôn dân.
  2. Cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria luôn là lời đáp xin vâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết noi gương Mẹ Maria/ sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hòan cảnh.
  3. “Chúa là Đấng thương xót kẻ nghèo hèn, và ban của đầy dư cho người đói khổ.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp đau khổ trong tâm hồn và thể xác được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và trợ giúp.
  4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, và tích cực cộng tác với ơn Chúa qua những cố gắng của bản thân, để mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Thánh Tử Giêsu và làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống/ luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.