LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn mời gọi con người cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết.

  1. “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa / cùng tuân giữ các giới răn của Người một cách trọn vẹn, hầu danh Chúa được cả sáng.
  2. “Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa đã cho Ngôi Lời đến ngự trong lòng Đức Mẹ để ở giữa chúng ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết noi gương Mẹ/ luôn khiêm nhường để Chúa Thánh Thần hướng dẫn/ để cuộc đời chúng ta sẽ luôn là chứng nhân cho thời đại hôm nay.
  3. “Chúa là Đấng thương xót kẻ nghèo hèn, và ban của đầy dư cho người đói khổ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp gian nan, thử thách trong tâm hồn và thể xác được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và trợ giúp.
  4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta/ luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, và tích cực cộng tác với ơn Chúa qua những cố gắng của bản thân.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Thánh Tử Giêsu và làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống / luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.