.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh đã bừng lên xua tan màn đêm thê lương của sự dữ và tội lỗi. Trong niềm hân hoan vui mừng, chúng ta dâng lời chúc tụng và cầu xin:

  1. Vua Vĩnh Cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối trần gian”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ trong Hội Thánh/ luôn được ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa, để các ngài trở thành những chứng tá sống động loan Tin Mừng tình yêu cứu độ đến cho mọi người.
  2. “Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu cảm nhận được tình yêu của Chúa, biết mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa,  để luôn trung thành thực thi ý Chúa với niềm tin, cậy, mến vững vàng.
  3. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang gặp đau khổ hoạn nạn, biết kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô trên đường thập giá, để cùng được Phục sinh với Người.
  4. Niềm vui Chúa Kitô sống lại đặt vào trong chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta đang hân hoan mừng Chúa sống lại/ được ánh sáng phục sinh chiếu soi, giúp chúng ta sống lạc quan, tin tưởng, và phấn khởi chu toàn bổn phận của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, đem lại sự sống mới cho tất cả chúng con. Xin Chúa hằng hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, và giúp chúng con chiếu giãi Tin Mừng Phục Sinh bằng cuộc sống đượm tình yêu thương. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.