LỜI NGUYỆN CHUNGChủ tế
 Anh Chị em thân mến!

Trong bữa ăn cuối, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình thập giá. Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh. Đồng thời, Chúa rửa chân cho các môn đệ, để nêu gương bác ái và tinh thần phục vụ khiêm tốn. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. Phòng Tiệc Ly là chiếc nôi của Giáo Hội khai sinh, nơi Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập chức Linh Mục, các Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh luôn biết phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn của vị mục tử Giêsu, hầu góp phần làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
  2. Bí tích Thánh Thể là Bí Tích yêu thương và là mối dây liên kết mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu/ luôn biết tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và lấy bí tích thánh thể làm trung tâm của đời sống, để kín múc tình yêu và sức mạnh của Chúa, mà sống yêu thương và hiệp nhất trong cùng một đức tin Công Giáo và Tông Truyền.
  3. “ Người yêu thương họ đến cùng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong bất hòa, lạc lối cảm nhận được tình yêu bao dung, tha thứ của Thiên Chúa, can đảm đổi mới cuộc đời và làm chứng cho tình yêu xót thương của Chúa.
  4. “Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá” . Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết bước theo sát dầu chân Đức Kitô, biết để cho tình yêu của Người làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói và hành động, hầu trở thành cánh tay nối dài đem tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho tất cả mọi người.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì tình yêu thương vô bờ bến Chúa đã dành cho chúng con. Xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực, sức mạnh và lòng  trung tín, để chúng con luôn biết đáp lại tình Chúa bằng cách sống theo gương Chúa, làm theo lời Chúa đã dạy chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.