Lời nguyện tín hữu – Thứ Tư Lễ Tro

DẪN LỄ VÀO THÁNH LỄ

Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ Giáo hội khai mạc Mùa Chay Thánh với ngày thứ Tư Lễ Tro/ để nhắc nhớ đến 40 ngày mà Chúa Giêsu đã ăn chay và cầu nguyện trong sa mạc và là một sự chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh.

Thánh lễ hôm nay mời gọi các tín hữu bước vào mùa khổ luyện thiêng liêng, dùng việc bác ái, cầu nguyện và chay tịnh làm phương thế trợ giúp chúng ta sám hối, nhận ra những khiếm khuyết nơi phận người yếu đuối của bản thân, những lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa và sự cảm thông của mọi người, để hoán cải và đổi mới.

Nghi thức xức tro trên trán cho chúng ta thấy, chúng ta chỉ là bụi tro, và chúng ta tồn tại là nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Nghi thức xức tro mời gọi chúng ta sám hối ăn năn và thực tâm trở về cùng Chúa, khiêm nhường xin lòng thương xót của Chúa thứ tha và ban ơn giúp chúng ta đổi mới đời sống,

Trong tâm tình sám hối và quyết tâm bỏ lại sau lưng những lối sống cũ, để sống đời sống mới theo lời mời gọi của Tin mừng là cầu nguyện, chay tịnh và chia sẻ, chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

 

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1:  Ge 2, 12-18

Ngôn sứ Giôen kêu gọi dân: Hãy hết lòng trở về với Chúa vì Người từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.

Bài đọc 2:  2Cr 5,20-6,2

Khi phạm tội, con người cắt đứt tương quan với Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Côrintô: hãy làm hòa với Thiên Chúa, để những ân huệ đã lãnh nhận từ nơi Người không trở nên vô hiệu.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Sứ điệp của ngày thứ Tư lễ Tro hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Đức Giêsu Kitô đi vào 40 ngày chay thánh để thanh luyện bản thân hầu xứng đáng trở nên những người con Chúa. Với ước mong luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh, biết sống tâm tình của người mục tử tốt lành theo gương Đức Kitô, luôn dấn thân hết mình để đưa nhân loại về với Thiên Chúa.
  2. “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, biết tìm về nẻo chính đường ngay, sám hối ăn năn và thay đổi đời sống để được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.
  3. Hãy nhớ, con chỉ là bụi tro và sẽ trở về cùng bụi tro”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn ghi nhớ chân lý này, để không quá bận tâm hay bám víu vào danh vọng, điạ vị, của cải trần gian, nhưng biết phó thác vào tình yêu của Chúa và sống Lời Chúa.
  4. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết tận dụng thời gian quý báu này để đổi mới con người cũ, chết đi đối với tội lỗi, bản tính tự nhiên và lý trí người đời để chỉ sống cho Chúa và tha nhân.

Chủ tế:  Lạy Chúa là Cha nhân hậu, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về. Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và thật lòng sám hối ăn năn, sẵn sàng thay đổi đời sống, để cùng với Con Chúa bước vào những ngày thanh luyện, hầu xứng đáng cùng Người chung hưởng niềm vui Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.