LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, loài người chúng ta thân phận mỏng dòn, yếu đuối, có ngày phải chết. Nhưng nhờ Con Một Chúa Nhập Thể làm người, và chịu khổ hình thập giá mà chúng ta được tái sinh và đổi mới. Trong tâm tình cậy trông và tín thác, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Đây là ngày Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn nhận ra khuôn mặt và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, đặc biệt qua các bí tích Chúa ban làm linh dược chữa trị tâm hồn.
  2. “Hãy thật lòng trở về với Ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những tín hữu bất hảo, sống xa lìa Thiên Chúa được Thánh Thần thúc đẩy, một lòng trở về với Chúa và sống một cuộc sống mới.
  3. “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang chống đối đạo Công Giáo biết nhận ra rằng: chỉ nơi Đức Kitô mới cho họ nguồn chân lý đích thực.
  4. “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang tham dự thánh lễ này, được Thánh Thể dưỡng nuôi, một lòng biết trở về với Chúa bằng cả trái tim, hầu được Chúa biến đổi và cho sống lại cùng Người.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, nay chúng con thành tâm sám hối quay trở về với Chúa, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm chúng con trót phạm và cho chúng con được sống lại cùng với Đức Kitô Con Một Chúa trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.Amen.