Lời nguyện tín hữu – Thứ Tư Lễ Tro

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! sứ điệp của ngày thứ tư lễ tro hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cũng với Đức Giêsu Kitô đi vào 40 ngày chay thánh để thanh luyện bản thân, hầu xứng đáng thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao phó. Với ước mong trở nên người môn đệ đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh, biết sống tâm tình của người mục tử tốt lành theo gương Đức Kitô, luôn dấn thân hết mình để đưa nhân loại về với Thiên Chúa.
  2. “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, biết tìm về nẻo chính đường ngay, sám hối ăn năn và thay đổi đời sống/ để được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.
  3. Là thân cát bụi, chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn ghi nhớ chân lý này, để đừng quá bám víu vào danh vọng, điạ vị, của cải trần gian, nhưng biết bám vào Chúa là Đấng vĩnh cửu.
  4. Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết tận dụng thời gian quý báu này, để tẩy rửa những thiếu sót, lỗi lầm, và hướng đến một đời sống thấm nhuần tinh thần bác ái của Chúa Kitô.